ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nin overdokids.com sitesini kullanmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen siteyi kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

 1. Taraflar

İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta www.overdokids.com internet (web) sitesinde faaliyetlerini yürüten şirketimiz Overdo Konfeksiyon Teks. Hayv. Gıda Tarım Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “OVERDO” anılacaktır) ile diğer tarafta www.overdokids.com internet sitesine, IOS veya Android tabanlı OVERDO uygulamasına (Kısaca “www.overdokids.com” olarak anılacaktır) üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

 

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Overdo’nun sahibi olduğu internet sitesi www.overdokids.com ve IOS ve Android tabanlı Overdo uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma amacıyla Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

  1. Üye, www.overdokids.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel ve diğer sair

bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, Overdo’ nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

  1. Üye, Overdo tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin

söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk münhasıran Üye’ye ait olduğu gibi üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Overdo’ya karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Overdo’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.


3.3. Üye www.overdokids.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve beyan eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.


3.4. Üye, www.overdokids.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Aksine bir durumun tespiti halinde Overdo tek taraflı olarak üyeliği silme hakkına sahiptir.


3.5. www.overdokids.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Overdo ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Overdo’ nun, üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.


3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Overdo’ yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. 


3.8. Overdo’nun her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’ nin üyeliğini silme, askıya alma, Üye’ ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu durumda Overdo’ nun hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.9. www.overdokids.com uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım ve tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran Overdo’ nun mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Overdo’ nun Üye’ye karşı, işbu sözleşme hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.10. Overdo tarafından www.overdokids.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Overdo, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Overdo, Üye’nin www.overdokids.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, Overdo’nun bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan eder. 


3.11. Overdo, üyenin kişisel bilgilerini ve web sitesi üzerinde yaptığı işlemlerle ilgili sair bilgileri yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Overdo’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Overdo uygulama ve www.overdokids.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 


3.12. www.overdokids.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.overdokids.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.


3.13. Overdo, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya www.overdokids.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.14. Overdo, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.15. www.overdokids.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Overdo tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, bilgisayarında ve Overdo uygulamasını indirdiyse cep telefonunda bilgilendirme mesajları çıkmasına, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. Overdo, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.


3.16. Üye aksini yazılı olarak Overdo’ya bildirmediği sürece Overdo’nun kendisi ile internet, telefon, SMS, MMS, vb üyelik işlemleri esnasında beyan ettiği iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.


3.17. Üye, www.overdokids.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla ve üyeye daha iyi hizmet verebilmek için Overdo tarafından toplanmasına, Overdo adına bu verileri işleyen firmalar veya Overdo’ nun iştirakleri, bayi veya franchise’leri veya altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına, Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

3.18. Üye olmadan alışveriş yapan müşteri, sitede sipariş oluştururken verdiği isim, soy isim, adres,

posta kodu, il/ilçe bilgisi, e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Overdo tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza siparişiniz hakkında bilgi aktarmak için kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimini yapan 3. kişilerle ve iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini kabul eder. 

 

3.19. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. Gizli Bilgi

 

  1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel

bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

  1. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri

kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

  1. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

 1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, internet sitesi ve/veya uygulamayı kullandığı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren www.overdokids.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. 

 

 1. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

 

 1. Tebligat Adresleri

 

  1. www.overdokids.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak

kullanıcının www.overdokids.com ‘ a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.


6.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


6.3. Yine www.overdokids.com ‘ un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.overdokids.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve beyan eder.